Gohirio lansiad PGC tan bod risg Coronafeirws wedi pasio

Datganiad ar ran bwrdd rheoli PGC Heddiw, y 12fed o Fawrth 2020, penderfynodd bwrdd rheoli PGC ohirio lansiad arfaethedig Plaid Genedlaethol Cymru, a oedd i fod i’w gynnal ar y 3ydd o Ebrill yng Nghaerdydd. Mae'r bwrdd wedi bod yn dilyn y sefyllfa yn agos iawn. Yn yr Eidal mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi datgan sefyllfa o bandemig yn y wlad. Mae Llywodraeth yr Eidal wedi cau bron pob siop, ac eithrio siopau bwyd a fferyllfeydd, tra bod digwyddiadau chwaraeon mawr wedi’u hatal. Yn Nenmarc, mae’r Llywodraeth wedi annog gohirio digwyddiadau gyda mwy na 100 o bobl ac wedi cadarnhau y bydd pob ysgol a phrifysgol yn cau. Darllenwch fwy

Yr adroddiad cyfrinachol nad yw Llywodraeth Lafur Cymru eisiau i chi ei weld

Ail ymgais i ddatgelu’r ymchwiliad cudd ynghylch hunanladdiad gwleidydd Mae’r Aelod Cynulliad annibynnol, Neil McEvoy wedi lansio ymgais o’r newydd i orfodi Llywodraeth Cymru i gyhoeddi adroddiad y mae’n ceisio gadw ynghudd. “Mae’n bryd i Lywodraeth Cymru fod yn onest a rhyddhau’r ymchwiliad i’r modd y triniwyd diswyddo Carl Sargeant” meddai AC Canol De Cymru. Darllenwch fwy