Ymunwch

Ymunwch â'r Blaid Genedlaethol.
Rydym yn ymgyrchu dros Gymru sy’n seiliedig ar sofraniaeth unigol, gymunedol a chenedlaethol.
  • Pleidleisio ar bolisi YBG
  • Dewis ymgeiswyr YBG yn eich ardal chi
  • Ein helpu i ennill etholiadau
  • Sefyll etholiad fel ymgeisydd YBG
  • Cysylltu â'ch tîm YBG yn lleol

Mae dwy ffordd y gallwch chi ymuno â'r Blaid Genedlaethol: 

Aelodaeth safonol

Aelodaeth cyflog isel